imagecreatefromstring

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromstringBelirtilen dizgeden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

imagecreatefromstring ( string $veri ) : resource

imagecreatefromstring() işleve veri ile belirtilen resim dizgesinden elde edilen resim için bir resim tanıtıcısı döndürür. PHP desteklediği takdirde özdevinimli olaran algılanan dosya biçemleri: JPEG, PNG, GIF, WBMP ve GD2.

Değiştirgeler

veri

Resim verisini içeren dizge.

Dönen Değerler

Resim dosya biçemi desteklenmiyorsa, veri biçemi tanınmıyorsa veya resim bozuksa ya da yükenemiyorsa FALSE aksi takdirde bir resim tanıtıcısı döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromstring() örneği

<?php
$data 
'iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABwAAAASCAMAAAB/2U7WAAAABl'
       
'BMVEUAAAD///+l2Z/dAAAASUlEQVR4XqWQUQoAIAxC2/0vXZDr'
       
'EX4IJTRkb7lobNUStXsB0jIXIAMSsQnWlsV+wULF4Avk9fLq2r'
       
'8a5HSE35Q3eO2XP1A1wQkZSgETvDtKdQAAAABJRU5ErkJggg==';
$data base64_decode($data);

$im imagecreatefromstring($data);
if (
$im !== false) {
    
header('Content-Type: image/png');
    
imagepng($im);
    
imagedestroy($im);
}
else {
    echo 
'Bir hata oluştu.';
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagecreatefromstring.png

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top