imagetypes

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagetypesKurulu PHP'nin desteklediği resim türlerini döndürür

Açıklama

imagetypes ( ) : int

Kurulu PHP'nin desteklediği resim türlerini döndürür.

Dönen Değerler

PHP ile ilitilenmiş GD kütüphanesinin desteklediği resim biçemleri ile ilgili bir bit alanı döndürür. Bu alanla sınanabilecek sabitlerin isimleri: IMG_GIF | IMG_JPG | IMG_PNG | IMG_WBMP | IMG_XPM.

Örnekler

Örnek 1 - PNG desteğinin sınanması

<?php
if (imagetypes() & IMG_PNG) {
    echo 
"PNG destekleniyor";
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
ThunderCrew
13 years ago
Im not a smart man but this seemd to be the simplest code and it worked.
Its at the very top of this directory.

<?php
var_dump
(gd_info());
?>

Returned image info and more.

array(11) { ["GD Version"]=> string(27) "bundled (2.0.28 compatible)" ["FreeType Support"]=> bool(true) ["FreeType Linkage"]=> string(13) "with freetype" ["T1Lib Support"]=> bool(false) ["GIF Read Support"]=> bool(true) ["GIF Create Support"]=> bool(true) ["JPG Support"]=> bool(true) ["PNG Support"]=> bool(true) ["WBMP Support"]=> bool(true) ["XBM Support"]=> bool(true) ["JIS-mapped Japanese Font Support"]=> bool(false) }
To Top