imagegd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagegdTarayıcıya veya bir dosyaya bir GD görüntü çıktılar

Açıklama

imagegd(GdImage $görüntü, ?string $dosya = null): bool

Bir GD görüntüyü dosya ile belirtilen dosyaya çıktılar.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

dosya

Dosyanın kaydedileceği yol veya işlev döndüğünde kendiliğinden kapanan açık bir akım kaynağı. null atanırsa veya hiçbir şey atanmazsa doğrudan ham görüntü akımı çıktılanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd görüntüyü çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.3 dosya artık null olabiliyor.
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
7.2.0 imagegd() artık gerçek renkli görüntüleri çıktılamayı sağlıyor. Evvelce bu örtük olarak palete dönüşürdü.

Örnekler

Örnek 1 - Bir GD görüntünün çıktılanması

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5, "A Simple Text String", $text_color);

// Görüntüyü çıktılayalım
imagegd($im);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Örnek 2 - Bir GD görüntünün kaydedilmesi

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5, "A Simple Text String", $text_color);

// gd görüntüyü kaydedelim
// GD görüntülerin dosya biçemi .gd'dir.
// http://www.libgd.org/GdFileFormats adresine bakınız
imagegd($im, 'simple.gd');

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Bilginize:

GD biçemi görüntü parçalarının hızlı yüklenebilmesi için kullanılan bir görüntü biçemidir. GD biçeminin sadece GD uyumlu uygulamalarda kullanılabileceğine dikkat ediniz.

Uyarı

GD ve GD2 görüntü biçemleri libgd'nin tescilli görüntü biçemleridir. Bunlar kullanımdan kalkmış kabul edilmeli, geliştirme ve deneme amacı dışında kullanılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

  • imagegd2() - Tarayıcıya veya bir dosyaya bir GD2 görüntü çıktılar
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top