imagegd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagegdTarayıcıya veya bir dosyaya bir GD resmi çıktılar

Açıklama

imagegd ( resource $resim , string $dosyaismi = ? ) : bool

Bir GD resmini dosyaismi ile belirtilen dosyaya çıktılar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

dosyaismi

GD resminin kaydedileceği dosyanın yolu. Belirtilmezse veya null verilirse ham resim akımı doğrudan tarayıcıya çıktılanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir GD resminin çıktılanması

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Resmi çıktılayalım
imagegd($im);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Örnek 2 - Bir GD resminin kaydedilmesi

<?php
// Bir tuval oluşturup üzerine bir metin çizelim
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// gd resmini kaydedelim
// GD resimlerin dosya biçemi .gd'dir.
// http://www.libgd.org/GdFileFormats adresine bakınız
imagegd($im'simple.gd');

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Bilginize:

GD biçemi resim parçalarının hızlı yüklenebilmesi için kullanılan bir resim biçemidir. GD biçeminin sadece GD uyumlu uygulamalarda kullanılabileceğine dikkat ediniz.

Ayrıca Bakınız

  • imagegd2() - Tarayıcıya veya bir dosyaya bir GD2 resmi çıktılar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top