PHPCon Poland 2024

imagegetclip

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

imagegetclipKırpma dikdörtgenini döndürür

Açıklama

imagegetclip(GdImage $görüntü): array

imagegetclip() geçerli kırpma dikdörtgeninin koordinatlarını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

İşlev, aşağıdaki girdilere sahip kırpma dikdörtgenini içeren diziyi döndürür:

 • x-üst sol köşenin koordinatı
 • y-üst sağ köşenin koordinatı
 • x-alt sol köşenin koordinatı
 • y-alt sağ köşenin koordinatı

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagegetclip() örneği

Kırpma dikdörtgeninin tanımlanması ve döndürülmesi.

<?php
$im
= imagecreate(100, 100);
imagesetclip($im, 10,10, 89,89);
print_r(imagegetclip($im));

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => 10
  [1] => 10
  [2] => 89
  [3] => 89
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top