imagegetclip

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

imagegetclipKırpma dikdörtgenini döndürür

Açıklama

imagegetclip(GdImage $görüntü): array

imagegetclip() geçerli kırpma dikdörtgeninin koordinatlarını döndürür.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

İşlev, aşağıdaki girdilere sahip kırpma dikdörtgenini içeren diziyi döndürür:

 • x-üst sol köşenin koordinatı
 • y-üst sağ köşenin koordinatı
 • x-alt sol köşenin koordinatı
 • y-alt sağ köşenin koordinatı

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagegetclip() örneği

Kırpma dikdörtgeninin tanımlanması ve döndürülmesi.

<?php
$im 
imagecreate(100100);
imagesetclip($im10,1089,89);
print_r(imagegetclip($im));

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => 10
  [1] => 10
  [2] => 89
  [3] => 89
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top