imagecreatefromwbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromwbmpBir dosya veya URL'den yeni bir görüntü oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromwbmp(string $dosyaismi): GdImage|false

imagecreatefromwbmp() işlevi dosya ismi verilen görüntüyü betimleyen bir görüntü nesnesi döndürür.

Bilginize: WBMP görüntüler Wireless bit eşlemlerdir, Windows bit eşlemler değildir. Windows bit eşlemler imagecreatefrombmp() ile yüklenir.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

WBMP görüntünün dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - Bir WBMP yüklerken oluşan bir hatanın ele alınması

<?php
function WBMPyükle($ad)
{
/* Görüntüyü açmaya çalışalım */
$im = @imagecreatefromwbmp($ad);

/* Başarılı oldu mu bakalım */
if(!$im)
{
/* Boş bir görüntü oluşturalım */
$im = imagecreatetruecolor(150, 30);
$bgc = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$tc = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

imagefilledrectangle($im, 0, 0, 150, 30, $bgc);

/* Hata iletisini çıktılayalım */
imagestring($im, 1, 5, 5, $ad . ' yüklenirken hata oluştu', $tc);
}

return
$im;
}

header('Content-Type: image/vnd.wap.wbmp');

$img = WBMPyükle('bozuk.görüntü');

imagewbmp($img);
imagedestroy($img);
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top