imagecreatefromwbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromwbmpBir dosya veya URL'den yeni bir resim oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromwbmp ( string $dosyaismi ) : resource

imagecreatefromwbmp() işlevi dosya ismi verilen resmi betimleyen bir resim tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

dosyaismi

WBMP resmin dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resim dosya tanıtıcısı, hata durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir WBMP yüklerken oluşan bir hatanın ele alınması

<?php
function WBMPyükle($resimismi)
{
    
/* Resmi açmaya çalışalım */
    
$im = @imagecreatefromwbmp($resimismi);

    
/* Başarılı oldu mu bakalım */
    
if(!$im)
    {
        
/* Boş bir resim oluşturalım */
        
$im  imagecreatetruecolor(15030);
        
$bgc imagecolorallocate($im255255255);
        
$tc  imagecolorallocate($im000);

        
imagefilledrectangle($im0015030$bgc);

        
/* Hata iletisini çıktılayalım */
        
imagestring($im155'Yükleme hatası ' $imgname$tc);
    }

    return 
$im;
}

header('Content-Type: image/vnd.wap.wbmp');

$img WBMPyükle('bozuk.resim');

imagewbmp($img);
imagedestroy($img);
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top