PHP 8.1.28 Released!

imagesy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagesyGörüntünün yüksekliğini döndürür

Açıklama

imagesy(GdImage $görüntü): int

Belirtilen görüntünün yüksekliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

görüntünün yüksekliğini döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagesy() örneği

<?php

// 300*200'lük bir resim oluşturalım
$img = imagecreatetruecolor(300, 200);

echo
imagesy($img); // çıktısı: 200

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top