imagesy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagesyResmin yüksekliğini döndürür

Açıklama

imagesy ( resource $resim ) : int

Belirtilen resmin yüksekliğini döndürür.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

Dönen Değerler

Hata oluşmuşsa FALSE, aksi takdirde belirtilen resmin yüksekliğini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imagesy() örneği

<?php

// 300*200'lük bir resim oluşturalım
$img imagecreatetruecolor(300200);

echo 
imagesy($img); // çıktısı: 200

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top