PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

imagesy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagesyGörüntünün yüksekliğini döndürür

Açıklama

imagesy(GdImage $görüntü): int

Belirtilen görüntünün yüksekliğini döndürür.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

Hata oluşmuşsa false, aksi takdirde belirtilen görüntünün yüksekliğini döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagesy() örneği

<?php

// 300*200'lük bir resim oluşturalım
$img imagecreatetruecolor(300200);

echo 
imagesy($img); // çıktısı: 200

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top