imagebmp

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

imagebmpOutput a BMP image to browser or file

Açıklama

imagebmp ( resource $image , mixed $to = null , bool $compressed = true ) : bool

Outputs or saves a BMP version of the given image.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

to

Dosyanın kaydedileceği yol veya işlev döndüğünde kendiliğinden kapanan açık bir akım kaynağı. null atanırsa veya hiçbir şey atanmazsa doğrudan ham resim akımı çıktılanır.

Bilginize:

null is invalid if the compressed arguments is not used.

compressed

Whether the BMP should be compressed with run-length encoding (RLE), or not.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd resmi çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 Saving a BMP file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);

imagestring($im155,  'BMP with PHP'$text_color);

// Save the image
imagebmp($im'php.bmp');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top