CascadiaPHP 2024

imagebmp

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

imagebmpBMP görüntüyü tarayıcıya veya dosyaya çıktılar

Açıklama

imagebmp(GdImage $görüntü, resource|string|null $dosya = null, bool $sıkıştır = true): bool

Belirtilen görüntünün BMP sürümünü kaydeder veya çıktılar.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

dosya

Dosyanın kaydedileceği yol veya işlev döndüğünde kendiliğinden kapanan açık bir akım kaynağı. null atanırsa veya hiçbir şey atanmazsa doğrudan ham görüntü akımı çıktılanır.

Bilginize:

sıkıştırılmış bağımsız değişkeni belirtilmemişse null değeri geçersizdir.

sıkıştır

BMP'nin çalışma uzunluğu kodlaması (RLE) ile sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd görüntüyü çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
8.0.0 sıkıştır artık mantıksal bir değer; evvelce bir tamsayı idi.

Örnekler

Örnek 1 - BMP dosyası kaydı

<?php
// Boş bir görüntü oluştur ve bir metin ekle
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);

imagestring($im, 1, 5, 5, 'BMP with PHP', $text_color);

// Görüntüyü kaydet
imagebmp($im, 'php.bmp');

// Belleği serbest bırak
imagedestroy($im);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top