PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

imagestringup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagestringupBir dizgeyi 90 derece döndürülmüş olarak yazar

Açıklama

imagestringup(
    GdImage $görüntü,
    int $yazıtipi,
    int $x,
    int $y,
    string $dizge,
    int $renk
): bool

Belirtilen dizgeyi belirtilen yere düşey olarak yazar.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

yazıtipi

Belirtilecek değer, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() ile tanımlanmış kendi yazı tipi betimleyicilerinizden biri olabilir.

x

Alt sol köşenin X konumu.

y

Alt sol köşenin Y konumu.

dizge

Çizilecek dizge.

renk

imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı..

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagestringup() örneği

<?php
// 100*100 bir görüntü oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Metni çizelim
$textcolor imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
imagestringup($im34080'gd library'$textcolor);

// Görüntüyü kaydedelim
imagepng($im'./stringup.png');
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagestringup()

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Anonymous
18 years ago
function imagestringdown(&$image, $font, $x, $y, $s, $col)
{
    $width = imagesx($image);
   $height = imagesy($image);
   
    $text_image = imagecreate($width, $height);

   $white = imagecolorallocate ($text_image, 255, 255, 255);
   $black = imagecolorallocate ($text_image, 0, 0, 0); 

    $transparent_colour = $white;
   if ($col == $white)
      $transparent_color = $black;
 
   imagefill($text_image, $width, $height, $transparent_colour);
   imagecolortransparent($text_image, $transparent_colour);
 
   imagestringup($text_image, $font, ($width - $x), ($height - $y), $s, $col);
   imagerotate($text_image, 180.0, $transparent_colour);
 
   imagecopy($image, $text_image, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
}
To Top