imagestringup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagestringupBir dizgeyi 90 derece döndürülmüş olarak yazar

Açıklama

imagestringup ( resource $resim , int $yazıtipi , int $x , int $y , string $dizge , int $renk ) : bool

Belirtilen dizgeyi belirtilen yere düşey olarak yazar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

yazıtipi

Belirtilecek değer, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() ile tanımlanmış kendi yazı tipi betimleyicilerinizden biri olabilir.

x

Üst sol köşenin X konumu.

y

Üst sol köşenin Y konumu.

dizge

Resme çizilecek dizge.

renk

imagecolorallocate() tarafından oluşturulmuş bir renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagestring() örneği

<?php
// 100*100 bir resim oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Metni çizelim
$textcolor imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
imagestringup($im34080'gd library'$textcolor);

// Resmi kaydedelim
imagepng($im'./stringup.png');
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagestringup.png

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Anonymous
18 years ago
function imagestringdown(&$image, $font, $x, $y, $s, $col)
{
    $width = imagesx($image);
   $height = imagesy($image);
   
    $text_image = imagecreate($width, $height);

   $white = imagecolorallocate ($text_image, 255, 255, 255);
   $black = imagecolorallocate ($text_image, 0, 0, 0); 

    $transparent_colour = $white;
   if ($col == $white)
      $transparent_color = $black;
 
   imagefill($text_image, $width, $height, $transparent_colour);
   imagecolortransparent($text_image, $transparent_colour);
 
   imagestringup($text_image, $font, ($width - $x), ($height - $y), $s, $col);
   imagerotate($text_image, 180.0, $transparent_colour);
 
   imagecopy($image, $text_image, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
}
To Top