imagestringup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagestringupBir dizgeyi 90 derece döndürülmüş olarak yazar

Açıklama

imagestringup(
    GdImage $görüntü,
    GdFont|int $yazıtipi,
    int $x,
    int $y,
    string $dizge,
    int $renk
): bool

Belirtilen dizgeyi belirtilen yere düşey olarak yazar.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

yazıtipi

Değer olarak, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() işlevinden dönen GdFont örneği belirtilebilir.

x

Alt sol köşenin X konumu.

y

Alt sol köşenin Y konumu.

dizge

Çizilecek dizge.

renk

imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı..

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 yazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagestringup() örneği

<?php
// 100*100 bir görüntü oluşturalım
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);

// Metni çizelim
$textcolor = imagecolorallocate($im, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
imagestringup($im, 3, 40, 80, 'gd library', $textcolor);

// Görüntüyü kaydedelim
imagepng($im, './stringup.png');
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagestringup()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Anonymous
21 years ago
function imagestringdown(&$image, $font, $x, $y, $s, $col)
{
$width = imagesx($image);
$height = imagesy($image);

$text_image = imagecreate($width, $height);

$white = imagecolorallocate ($text_image, 255, 255, 255);
$black = imagecolorallocate ($text_image, 0, 0, 0);

$transparent_colour = $white;
if ($col == $white)
$transparent_color = $black;

imagefill($text_image, $width, $height, $transparent_colour);
imagecolortransparent($text_image, $transparent_colour);

imagestringup($text_image, $font, ($width - $x), ($height - $y), $s, $col);
imagerotate($text_image, 180.0, $transparent_colour);

imagecopy($image, $text_image, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
}
To Top