imagecreatefromgd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromgdBir GD dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

imagecreatefromgd ( string $dosyaismi ) : resource

Dosya ismi verilen GD resmini betimleyen bir resim tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Değiştirgeler

dosyaismi

GD resmin dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resim dosya tanıtıcısı, hata durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromgd() örneği

<?php
// Resmi açmaya çalışalım
$im = @imagecreatefromgd('./dnm.gd');

// Başarılı oldu mu bakalım
if(!is_resource($im))
{
     die(
'Belirtilen GD resmi yüklenemedi!');
}

// Resim üzerindeki işlemler burada

// Resmi kaydedelim
imagegd($im'./guncel_dnm.gd');
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top