International PHP Conference Munich 2024

imagecreatefromgd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromgdBir GD dosyasından veya URL'sinden yeni bir görüntü oluşturur

Açıklama

imagecreatefromgd(string $dosyaismi): GdImage|false

Dosya ismi verilen GD görüntüsünü betimleyen bir görüntü tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

GD görüntüsünün dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromgd() örneği

<?php
// Görüntüyü açmaya çalışalım
$im = @imagecreatefromgd('./dnm.gd');

// Başarılı oldu mu bakalım
if(!$im)
{
die(
'Belirtilen GD görüntüsü yüklenemedi!');
}

// Görüntü üzerindeki işlemler burada

// Görüntüyü kaydedelim
imagegd($im, './guncel_dnm.gd');
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Uyarı

GD ve GD2 görüntü biçemleri libgd'nin tescilli görüntü biçemleridir. Bunlar kullanımdan kalkmış kabul edilmeli, geliştirme ve deneme amacı dışında kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top