The PHP Online Conference 2021

imagecreatefromgd2part

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromgd2partBir GD2 parça dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

imagecreatefromgd2part ( string $dosyaismi , int $X , int $Y , int $genişlik , int $yükseklik ) : resource

Bir GD2 parça dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

dosyaismi

GD2 resmin dosya yolu.

X

Parçanın X konumu.

Y

Parçanın Y konumu.

genişlik

Kaynak genişliği.

yükseklik

Kaynak yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resim dosya tanıtıcısı, hata durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromgd2part() örneği

<?php
// Bu örnek için öncelikle resim boyutuna ihtiyacımız var
$image getimagesize('./dnm.gd2');

// Parçanın örneğini oluşturalım
$im imagecreatefromgd2part('./dnm.gd2'44, ($image[0] / 2) - 6, ($image[1] / 2) - 6);

// Resme kabartma etkisi verelim (PHP 5+)
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_EMBOSS);
}

// Resmi kaydedelim
imagegd2($im'./kabartma_dnm.gd2');
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top