imagecreatefromgd2part

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromgd2partBir GD2 parça dosyasından veya URL'sinden yeni bir görüntü oluşturur

Açıklama

imagecreatefromgd2part(
    string $dosyaismi,
    int $X,
    int $Y,
    int $genişlik,
    int $yükseklik
): GdImage|false

Bir GD2 parça dosyasından veya URL'sinden yeni bir görüntü oluşturur.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

GD2 görüntüsünün dosya yolu.

X

Parçanın X konumu.

Y

Parçanın Y konumu.

genişlik

Kaynak genişliği.

yükseklik

Kaynak yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromgd2part() örneği

<?php
// Bu örnek için öncelikle görüntü boyutuna ihtiyacımız var
$image = getimagesize('./dnm.gd2');

// Parçanın örneğini oluşturalım
$im = imagecreatefromgd2part('./dnm.gd2', 4, 4, ($image[0] / 2) - 6, ($image[1] / 2) - 6);

// Görüntüye kabartma etkisi verelim
if(function_exists('imagefilter'))
{
imagefilter($im, IMG_FILTER_EMBOSS);
}

// Görüntüyü kaydedelim
imagegd2($im, './kabartma_dnm.gd2');
imagedestroy($im);
?>

Notlar

Uyarı

GD ve GD2 görüntü biçemleri libgd'nin tescilli görüntü biçemleridir. Bunlar kullanımdan kalkmış kabul edilmeli, geliştirme ve deneme amacı dışında kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top