PHPCon Poland 2024

imageresolution

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

imageresolutionGörüntünün çözünürlüğünü tanımlar veya döndürür

Açıklama

imageresolution(GdImage $görüntü, ?int $çözünürlük_x = null, ?int $çözünürlük_y = null): array|bool

imageresolution() belirtilen görüntünün çözünürlüğünü inç başına nokta sayısı (DPI) olarak tanımlar veya döndürür. Seçimlik bağımsız değişkenlere null aktarılırsa, geçerli çözünürlük indisli bir dizide döndürülür. Sadece çözünürlük_x null değilse, yatay ve düşey çözünürlük bu değere ayarlanır. Seçimlik bağımsız değişkenlerin hiçbiri null değilse, yatay ve düşey çözünürlükler sırayla bu değerlere ayarlanır.

Çözünürlük yalnızca görüntüler bu tür bilgileri (şu anda PNG ve JPEG) destekleyen biçimlerden okunduğunda ve bu biçimlere yazıldığında temel bilgi olarak kullanılır. Herhangi bir çizim işlemini etkilemez. Yeni görüntüler için varsayılan çözünürlük 96 DPI'dır.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

çözünürlük_x

DPI olarak yatay çözünürlük.

çözünürlük_y

DPI olarak düşey çözünürlük.

Dönen Değerler

Çözünürlüğü döndürmek için kullanıldığında başarılı olursa yatay ve düşey çözünürlükleri içeren bir dizi, başarısızlık durumunda false döner. Çözünürlüğü tanımlamak için kullanıldığında başarılı olursa true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 çözünürlük_x ve çözünürlük_y artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - Bir görüntünün çözünürlüğünü tanımlamak ve döndürmek

<?php
$im
= imagecreatetruecolor(100, 100);
imageresolution($im, 200);
print_r(imageresolution($im));
imageresolution($im, 300, 72);
print_r(imageresolution($im));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [0] => 200
    [1] => 200
)
Array
(
    [0] => 300
    [1] => 72
)
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
fernando dot fonseca at afteryou dot pt
2 years ago
It should be clear that the set version of the function doesn't change the image it self, just the resource in memory, which probably is fine if you didn't save the image yet. If your use case is for an image that is already on disk, image you should always do something like:

imageresolution($img, 300, 300);
imagepng($img, $filname, $quality);
To Top