PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

imagescale

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

imagescaleGörüntüyü belirtilen genişlik ve yüksekliği kullanarak oranlar

Açıklama

imagescale(
    GdImage $görüntü,
    int $genişlik,
    int $yükseklik = -1,
    int $kip = IMG_BILINEAR_FIXED
): GdImage|false

imagescale() belirtilen algoritmayı kullanarak görüntüyü oranlar.

Bilginize:

Çoğu GD işlevinin tersine, imagescale() işlevi aktarılan görüntü nesnesinde değişiklik yapmaz; yeni bir görüntü nesnesi döndürür.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

genişlik

Oranlanacak görüntüye uygulanacak genişlik.

yükseklik

Oranlanacak görüntüye uygulanacak yükseklik. Belirtilmezse veya negatif ise mevcut oran korunur.

kip

IMG_NEAREST_NEIGHBOUR, IMG_BILINEAR_FIXED, IMG_BICUBIC, IMG_BICUBIC_FIXED sabitlerinden biri veya başka herhangi bir şey (iki geçiş yapılır).

Bilginize: IMG_WEIGHTED4 henüz desteklenmemektedir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda oranlanmış görüntü, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 İşlev başarı durumunda artık bir GDImage örneği döndürüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top