imagecreatefromgd2

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromgd2Bir GD2 dosyasından veya URL'sinden yeni bir resim oluşturur

Açıklama

imagecreatefromgd2 ( string $dosyaismi ) : resource

Dosya ismi verilen GD2 resmini betimleyen bir resim tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Değiştirgeler

dosyaismi

GD2 resmin dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resim dosya tanıtıcısı, hata durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromgd2() örneği

<?php
// Resmi açmaya çalışalım
$im imagecreatefromgd2('./dnm.gd2');

// Resmin negatifini elde edelim (PHP 5+)
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_NEGATE);
}

// Resmi kaydedelim
imagegd2($im'./guncel_dnm.gd2');
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top