imagecolorstotal

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecolorstotalBir resim paletindeki renk sayısını döndürür

Açıklama

imagecolorstotal ( resource $resim ) : int

Bir resim paletindeki renk sayısını döndürür.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

Dönen Değerler

Paletli resimler için paletteki renk sayısını, gerçek renkli resimler için ise 0 döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolorstotal() örneği

<?php
// Resmi açalım
$im imagecreatefromgif('php.gif');

echo 
'Resimdeki toplam renk sayısı: ' imagecolorstotal($im);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Resimdeki toplam renk sayısı: 128

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top