imagecolorstotal

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecolorstotalBir görüntü paletindeki renk sayısını döndürür

Açıklama

imagecolorstotal(GdImage $görüntü): int

Bir görüntü paletindeki renk sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

Paletli görüntüler için paletteki renk sayısını, gerçek renkli görüntüler için ise 0 döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecolorstotal() örneği

<?php
// Görüntü dosyasını açalım
$im = imagecreatefromgif('php.gif');

echo
'Görüntüdeki toplam renk sayısı: ' . imagecolorstotal($im);

// Belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Görüntüdeki toplam renk sayısı: 128

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top