PHPCon Poland 2024

imagegetinterpolation

(PHP 8)

imagegetinterpolationAra değerleme yöntemini döndürür

Açıklama

imagegetinterpolation(GdImage $görüntü): int

görüntü nesnesine atanmış ara değerleme yöntemini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

Ara değerleme yöntemini döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top