jpeg2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

jpeg2wbmpBir JPEG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

Uyarı

jpeg2wbmp() işlevini kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 8.0.0'da kaldırılacaktır. Yerine imagecreatefromjpeg() ve imagewbmp() kullanın.

Açıklama

jpeg2wbmp ( string $jpegdosya , string $wbmpdosya , int $hdf_yüks , int $hdf_genş , int $eşik ) : bool

Bir JPEG resim dosyasını WBMP resim dosyasına dönüştürür.

Değiştirgeler

jpegdosya

JPEG dosyasının yolu.

wbmpdosya

Hedef WBMP dosyasının yolu.

hdf_yüks

Hedef resmin yüksekliği.

hdf_genş

Hedef resmin genişliği.

eşik

0'dan 8'e kadar eşik değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd resmi çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - jpeg2wbmp() örneği

<?php
// JPEG resmimiz
$jpg './dnm.jpg';

// Resim boyutlarını öğrenelim
$boyutlar getimagesize($jpg);

// Resmi dönüştürelim
jpeg2wbmp($jpg'./dnm.wbmp'$boyutlar[1], $boyutlar[0], 5);
?>

Ayrıca Bakınız

  • png2wbmp() - Bir PNG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
barry dot schatz at gmail dot com
11 years ago
Actually this produces black and white images only, as does the jpeg2wbmp function.
To Top