jpeg2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

jpeg2wbmpBir JPEG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

jpeg2wbmp(
    string $jpegdosya,
    string $wbmpdosya,
    int $hdf_yüks,
    int $hdf_genş,
    int $eşik
): bool

Bir JPEG görüntü dosyasını WBMP görüntü dosyasına dönüştürür.

Bağımsız Değişkenler

jpegdosya

JPEG dosyasının yolu.

wbmpdosya

Hedef WBMP dosyasının yolu.

hdf_yüks

Hedef görüntü yüksekliği.

hdf_genş

Hedef görüntü genişliği.

eşik

0'dan 8'e kadar eşik değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd görüntüyü çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - jpeg2wbmp() örneği

<?php
// JPEG görüntü
$jpg = './dnm.jpg';

// görüntü boyutlarını öğren
$boyutlar = getimagesize($jpg);

// görüntüyü dönüştür
jpeg2wbmp($jpg, './dnm.wbmp', $boyutlar[1], $boyutlar[0], 5);
?>

Ayrıca Bakınız

  • png2wbmp() - Bir PNG dosyasını WBMP dosyasına dönüştürür
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-8
barry dot schatz at gmail dot com
15 years ago
Actually this produces black and white images only, as does the jpeg2wbmp function.
To Top