PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

imagesetclip

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

imagesetclipKırpma dikdörtgenini tanımlar

Açıklama

imagesetclip(
    GdImage $görüntü,
    int $x1,
    int $y1,
    int $x2,
    int $y2
): bool

imagesetclip() geçerli kırpma dikdörtgenini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

x1

Üst sol köşenin x koordinatı.

y1

Üst sol köşenin y koordinatı.

x2

Alt sağ köşenin x koordinatı.

y2

Alt sağ köşenin y koordinatı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top