imagecreatefromxpm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromxpmBir dosya veya URL'den yeni bir görüntü oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromxpm(string $dosyaismi): GdImage|false

imagecreatefromxpm() işlevi dosya ismi verilen görüntüyü betimleyen bir görüntü nesnesi döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

XPM görüntünün dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage nesnesi dönüyor; evvelce, resourcetüründe bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromxpm() örneği

<?php
// XPM desteği var mı, bakalım
if(!(imagetypes() & IMG_XPM))
{
die(
'XPM desteği yok!');
}

// Görüntünün bir örneğini oluşturalım
$xpm = imagecreatefromxpm('./ornek.xpm');

// Burada görüntü üzerinde bazı işlemler yapalım

// PHP'de XPM görüntüleri yazmak için destek bulunmadığından
// resmi %100 kalite ile bir JPEG olarak kaydedeceğiz.
imagejpeg($im, './ornek.jpg', 100);
imagedestroy($im);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top