imagecreatefromxpm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecreatefromxpmBir dosya veya URL'den yeni bir resim oluşturur.

Açıklama

imagecreatefromxpm ( string $dosyaismi ) : resource

imagecreatefromxpm() işlevi dosya ismi verilen resmi betimleyen bir resim tanıtıcısı döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Değiştirgeler

dosyaismi

XPM resmin dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resim dosya tanıtıcısı, hata durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefromxpm() örneği

<?php
// XPM desteği var mı, bakalım
if(!(imagetypes() & IMG_XPM))
{
    die(
'XPM desteği yok!');
}

// Resmin bir örneğini oluşturalım
$xpm imagecreatefromxpm('./ornek.xpm');

// Burada resim üzerinde bazı işlemler yapalım

// PHP'de XPM resimleri yazmak için destek bulunmadığından
// resmi %100 kalite ile bir JPEG olarak kaydedeceğiz.
imagejpeg($im'./ornek.jpg'100);
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top