PHPCon Poland 2024

imagecreatefrombmp

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

imagecreatefrombmpBir dosya veya URL'den yeni bir görüntü oluşturur.

Açıklama

imagecreatefrombmp(string $dosya): GdImage|false

Belirtilen dosyadan sağlanan görüntü için GDImage nesnesi döndürür.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

dosya

BMP görüntüyü içeren dosyanın yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda görüntü nesnesi, hata durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık GDImage örneği dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagecreatefrombmp() ile BMP -> PNG dönüşümü

<?php
// BMP dosyayı yükle
$im = imagecreatefrombmp('./example.bmp');

// Öntanımlı değerlerle PNG dosyasına dönüştür
imagepng($im, './example.png');
imagedestroy($im);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top