imagegammacorrect

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagegammacorrectBir GD resmine gamma düzeltmesi uygular

Açıklama

imagegammacorrect ( resource $resim , float $girdigamma , float $çıktıgamma ) : bool

resim ile belirtilen GD resmine belirtilen girdi ve çıktı gamma düzeltmelerini uygular.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

girdigamma

Girdi gamması.

çıktıgamma

Çıktı gamması.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagegammacorrect() örneği

<?php
// Bir resim yükleyelim
$im imagecreatefromgif('php.gif');

// Gammayı düzeltelim, çıktı = 1.537
imagegammacorrect($im1.01.537);

// Resmi kaydedip belleği serbest bırakalım
imagegif($im'./php_gamma_corrected.gif');
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top