PHPCon Poland 2024

imagegammacorrect

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagegammacorrectBir GD görüntüye gamma düzeltmesi uygular

Açıklama

imagegammacorrect(GdImage $görüntü, float $girdi_gamması, float $çıktı_gamması): bool

görüntü ile belirtilen GD görüntüye belirtilen girdi ve çıktı gamma düzeltmelerini uygular.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

girdi_gamması

Girdi gamması.

çıktı_gamması

Çıktı gamması.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagegammacorrect() örneği

<?php
// Bir görüntü yükleyelim
$im = imagecreatefromgif('php.gif');

// Gammayı düzeltelim, çıktı = 1.537
imagegammacorrect($im, 1.0, 1.537);

// Görüntüyü kaydedip belleği serbest bırakalım
imagegif($im, './php_gamma_corrected.gif');
imagedestroy($im);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top