image2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

image2wbmpGörüntüyü tarayıcıya veya dosyaya yazar.

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

image2wbmp(resource $görüntü, string $dosyaismi = ?, int $önalan = ?): bool

image2wbmp() işlevi belirtilen görüntünün WBMP sürümünü tarayıcıya veya belirtilmişse dosyaismi dosyasına çıktılar.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi görüntü oluşturma işlevlerinden dönen görüntü özkaynağı.

dosyaismi

Görüntünün kaydedileceği dosyanın yolu. Verilmezse ham görüntü akımı doğrudan tarayıcıya gönderilir.

önalan

imagecolorallocate() işlevinden elde edilen bir tanıtıcıyı atayarak bu bağımsız değişken ile önalan rengini atayabilirsiniz. Öntanımlı önalan rengi siyahtır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Dikkat

Ancak, libgd görüntüyü çıktılamakta başarısız olursa bu işlev true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - image2wbmp() örneği

<?php
$file
= 'php.png';
$image = imagecreatefrompng($file);

header('Content-Type: ' . image_type_to_mime_type(IMAGETYPE_WBMP));
image2wbmp($image); // doğrudan akımı çıktılıyoruz
imagedestroy($image);
?>

Ayrıca Bakınız

  • imagewbmp() - Görüntüyü tarayıcıya veya dosyaya yazar.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top