image2wbmp

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

image2wbmpBir dosyaya veya tarayıcıya bir WBMP resmi çıktılar

Açıklama

image2wbmp ( resource $resim [, string $dosyaismi [, int $eşik ]] ) : bool

image2wbmp() işlevi belirtilen resmin WBMP sürümünü tarayıcıya veya belirtilmişse dosyaismi dosyasına çıktılar.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

dosyaismi

Resmin kaydedileceği dosyanın yolu. Verilmezse ham resim akımı doğrudan tarayıcıya gönderilir.

eşik

Eşik değeri; 0-255 aralığında bir değerdir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - image2wbmp() örneği

<?php
$file 
'php.png';
$image imagecreatefrompng($file);

header('Content-type: ' image_type_to_mime_type(IMAGETYPE_WBMP));
image2wbmp($image); // doğrudan akımı çıktılıyoruz
imagedestroy($image);
?>

Notlar

Bilginize:

WBMP desteği sadece PHP, GD-1.8 ve sonrası ile derlenmişse etkindir.

Ayrıca Bakınız

  • imagewbmp() - Resmi bir dosyaya veya tarayıcıya çıktılar

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top