imagecopymerge

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecopymergeBir resmi kopyalar ve karıştırır

Açıklama

imagecopymerge ( resource $hedef , resource $kaynak , int $hdf_x , int $hdf_y , int $kyn_x , int $kyn_y , int $kyn_gnş , int $kyn_yks , int $oran ) : bool

hedef resmin hdf_x, hdf_y noktasına kaynak resmin kyn_x, kyn_y, kyn_gnş ve kyn_yks ile belirlenen parçasını kopyalar.

Değiştirgeler

hedef

Hedef resmin tanıtıcısı.

kaynak

Kaynak resmin tanıtıcısı.

hdf_x

Hedef resimdeki X koordinatı.

hdf_y

Hedef resimdeki Y koordinatı.

kyn_x

Kaynak resimdeki X koordinatı.

kyn_x

Kaynak resimdeki Y koordinatı.

kyn_gnş

Kaynak resimdeki parça genişliği.

kyn_yks

Kaynak resimdeki parça yüksekliği.

oran

0-100 arasında bir değer olup, iki resim bu şeffaflık oranına göre karıştırılır. 0 değeri için hiçbir ek işlem yapılmaz. 100 için ise, gerçek renkli resimlere alfa şeffaflatması uygulanırken paletli resimlere imagecopy() işlevindeki yaklaşım uygulanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - PHP.net logo'sunun iki kopyasının %75 şeffaflıkla karıştırılması

<?php
// Resim örneklerini oluşturalım
$dest imagecreatefromgif('php.gif');
$src imagecreatefromgif('php.gif');

// Kopyalayıp karıştıralım
imagecopymerge($dest$src1010001004775);

// Resmi çıktılayıp belleği serbest bırakalım
header('Content-Type: image/gif');
imagegif($dest);

imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top