PHPCon Poland 2024

mysql_fetch_lengths

(PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_lengthsBir sonuçtaki her bir çıktının uzunluğunu al

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_fetch_lengths(resource $sonuç): array|false

MySQL'den çekilen son satırdaki alanların uzunluklarını içeren bir dizi döndürür.

mysql_fetch_lengths() işlevi, mysql_fetch_row(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_array() ve mysql_fetch_object() tarafından döndürülen son satırdaki her bir sonuç sütununun uzunluğunu ilk elemanının indisi 0 olan bir dizide döndürür.

Bağımsız Değişkenler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir uzunluklar dizisi, hata durumunda false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_fetch_lengths() örneği

<?php
$result
= mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
echo
'Sorgu çalıştırılamadı: ' . mysql_error();
exit;
}
$row = mysql_fetch_assoc($result);
$lengths = mysql_fetch_lengths($result);

print_r($row);
print_r($lengths);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [id] => 42
    [email] => user@example.com
)
Array
(
    [0] => 2
    [1] => 16
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-8
Bavo Janss
14 years ago
In case of UTF8 fields mysql_field_len() will return 3 times the maximum length (e.g. 30 for a VARCHAR(10) field)) for mysql_field_len() returns the byte length of the field not the defined size.
To Top