LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

mysql_list_processes

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_list_processesMySQL süreçlerini listeler

Açıklama

mysql_list_processes ([ resource $bağlantı_belirteci ] ) : resource

Geçerli MySQL sunucu evrelerini alır.

Değiştirgeler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_processes() örneği

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_parolası');

$result mysql_list_processes($link);
while (
$row mysql_fetch_assoc($result)){
    
printf("%s %s %s %s %s\n"$row["Id"], $row["Host"], $row["db"],
        
$row["Command"], $row["Time"]);
}
mysql_free_result($result);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

1 localhost test Processlist 0
4 localhost mysql sleep 5

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top