PHPCon Poland 2024

mysql_list_processes

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_list_processesMySQL süreçlerini listeler

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_list_processes(resource $bağlantı_belirteci = null): resource|false

Geçerli MySQL sunucu evrelerini alır.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_processes() örneği

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_parolası');

$result = mysql_list_processes($link);
while (
$row = mysql_fetch_assoc($result)){
printf("%s %s %s %s %s\n", $row["Id"], $row["Host"], $row["db"],
$row["Command"], $row["Time"]);
}
mysql_free_result($result);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

1 localhost test Processlist 0
4 localhost mysql sleep 5

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
clintond at iol dot ie
9 years ago
You can achieve the equivalent of the mysql_list_processes() function for MySQLi in php using:
function mysqli_list_processes(){
$query = "SHOW PROCESSLIST";
if ($res =$this->mysqli->query($query)){
while ($row = $res->fetch_assoc()) $recs[$i++] = $row;
$res->close();
return $recs;
} else {
return false;
}
}
To Top