mysql_stat

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_statGeçerli sunucu durumunu döndürür

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_stat(resource $bağlantı_belirteci = null): string

mysql_stat() geçerli sunucu durumunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Toplam çalışma süresi, evre, sorgu, açık tablo, boşaltılmış tablo ve saniyedeki sorgu sayısını bir dizge olarak döndürür. Diğer durum değişkenlerinin eksiksiz listesini almak için SHOW STATUS SQL komutunu kullanmalısınız. bağlantı_belirteci geçersizse null döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_stat() örneği

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
$status = explode(' ', mysql_stat($link));
print_r($status);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => Uptime: 5380
  [1] => Threads: 2
  [2] => Questions: 1321299
  [3] => Slow queries: 0
  [4] => Opens: 26
  [5] => Flush tables: 1
  [6] => Open tables: 17
  [7] => Queries per second avg: 245.595
)

Örnek 2 - Bir başka mysql_stat() örneği

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
$result = mysql_query('SHOW STATUS', $link);
while (
$row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo
$row['Variable_name'] . ' = ' . $row['Value'] . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

back_log = 50
basedir = /usr/local/
bdb_cache_size = 8388600
bdb_log_buffer_size = 32768
bdb_home = /var/db/mysql/
bdb_max_lock = 10000
bdb_logdir =
bdb_shared_data = OFF
bdb_tmpdir = /var/tmp/
...

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
billbilljr at gmail dot com
13 years ago
The following script can be used to clearly print out the results of mysql_stat().

<?php
mysql_connect
("localhost", "username", "password");
$array = explode(" ", mysql_stat());
foreach (
$array as $value){
echo
$value . "<br />";
}
?>

Outputs something similar to:

Uptime: 698
Threads: 1
Questions: 4
Slow queries: 0
Opens: 19
Flush tables: 1
Open tables: 12
Queries per second avg: 0.5
up
0
Enzo_01 at abv dot bg
15 years ago
<?php
// function that return stat elements into array
function mysql_stat_array($A=null) {
$status = explode(' ', mysql_stat());
foreach(
$status as $k=>$v) { $v=explode(':',$v,2); $status[$v[0]]=$v[1]; }
return (isset(
$status[$A])?$status[$A]:$status);
}
/*
example return:
Array ( [0] => Uptime: 385815 [1] => Threads: 1 [2] => Questions: 3515 [3] => Slow queries: 0 [4] => Opens: 32 [5] => Flush tables: 1 [6] => Open tables: 8 [7] => Queries per second avg: 0.009 [Uptime] => Array ( [0] => Uptime [1] => 385815 ) [Threads] => Array ( [0] => Threads [1] => 1 ) [Questions] => Array ( [0] => Questions [1] => 3515 ) [Slow queries] => Array ( [0] => Slow queries [1] => 0 ) [Opens] => Array ( [0] => Opens [1] => 32 ) [Flush tables] => Array ( [0] => Flush tables [1] => 1 ) [Open tables] => Array ( [0] => Open tables [1] => 8 ) [Queries per second avg] => Array ( [0] => Queries per second avg [1] => 0.009 ) )
*/

?>
up
-1
Anonymous
19 years ago
if you need the complete status as outputted by the "show status" command. Try this function.
<?
function mysql_status($db=NULL) {
if(!mysql_ping($db))
$db=mysql_connect("localhost","user","password");
$res=mysql_query("show status",$db);
while (list($key,$value)=mysql_fetch_array($res))
$sql[$key]=$value;
return $sql;
}
?>
To Top