mysql_db_name

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_namemysql_list_dbs() çağrısından veritabanı adını alır

Açıklama

mysql_db_name(resource $sonuç, int $satır, mixed $alan = null): string

mysql_list_dbs() çağrısı ile veritabanı adını alır.

Bağımsız Değişkenler

sonuç

Bir mysql_list_dbs() çağrısının sonuç göstericisi.

satır

Sonuç kümesine indis.

alan

Alan adı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda veritabanı adını, hata durumunda false döndürür. Eğer false döndürüldüyse, hatanın mahiyetini anlamak için mysql_error() işlevini kullanın.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_db_name() örneği

<?php
error_reporting
(E_ALL);

$link = mysql_connect('dbhost', 'kullanıcı', 'parola');
$db_list = mysql_list_dbs($link);

$i = 0;
$bgl = mysql_num_rows($db_list);
while (
$i < $bgl) {
echo
mysql_db_name($db_list, $i) . "\n";
$i++;
}
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma ad kullanılabilir: mysql_dbname()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top