mysql_affected_rows

(PHP 4, PHP 5)

mysql_affected_rowsÖnceki MySQL işleminde etkilenen satırların sayısını al

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_affected_rows(resource $bağlantı_belirteci = null): int

bağlantı_belirteci ile ilişkili son INSERT, UPDATE, REPLACE veya DELETE sorgusundan etkilenen satır sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Son sorgunun başarılı olması durumunda etkilenen satırların sayısını döndürür; başarısız olması durumunda -1 döndürür.

Eğer son sorgu, WHERE şartı içermeyen bir DELETE sorgusuysa, tablodaki bütün kayıtlar silinmiş demektir, ancak bu işlev MySQL'in 4.1.2'den önceki sürümlerinde 0 döndürür.

UPDATE'i kullanırken, MySQL yeni değerleri eski değerleri ile aynı olan sütunları düzeltmez. Bu da mysql_affected_rows()'un muhtemelen uyan tüm satırların değil, sadece sorgu sonucu gerçekten düzeltilen satırların sayısını döndürmesine neden olur.

REPLACE ifadesi aynı birincil anahtara sahip olan kayıtları siler, daha sonra yeni kaydı girer. Bu işlev silinen kayıtların sayısı artı girilen kayıtların sayısını döndürür.

"INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE" sorgularında, yerleştirme yapılmışsa 1, mevcut satır güncellenmişse 2 döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_affected_rows() örneği

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!
$link) {
die(
'Bağlanamadı: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db('mydb');

/* bu silinen kayıtların gerçek sayısını döndürmeli */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE id < 10');
printf("Silinen kayıtlar: %d\n", mysql_affected_rows());

/* WHERE şartıyla asla true olmaz, 0 döndürmeli */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE 0');
printf("Silinen kayıtlar: %d\n", mysql_affected_rows());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Silinen kayıtlar: 10
Silinen kayıtlar: 0

Örnek 2 - Hareket kullananılan mysql_affected_rows() örneği

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!
$link) {
die(
'Bağlanamadı: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db('mydb');

/* Kayıtları güncelle */
mysql_query("UPDATE mytable SET used=1 WHERE id < 10");
printf ("Güncellenen kayıtlar: %d\n", mysql_affected_rows());
mysql_query("COMMIT");
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Güncellenen kayıtlar: 10

Notlar

Bilginize: Hareketler

Eğer hareketleri kullanıyorsanız mysql_affected_rows() işlevini INSERT, UPDATE veya DELETE sorgunuzdan sonra, ama COMMIT'den önce kullanmalısınız.

Bilginize: SELECT Deyimleri

Bir SELECT sorgusundan döndürülen satırların sayısını almak için, mysql_num_rows() işlevini kullanmak mümkündür.

Bilginize: Birleşik Yabancı Anahtarlar

mysql_affected_rows() yabancı anahtar kısıtlarındaki ON DELETE CASCADE ve/veya ON UPDATE CASCADE kullanımları üzerinden dolaylı olarak etkilenen satırları saymaz.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top