mysql_get_host_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_host_infoMySQL konak bilgisini al

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_get_host_info(resource $bağlantı_belirteci = null): string|false

Bağlantı için kullanılmakta olan bağlantının türünü ve sunucunun konak adını döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bağlantı için kullanılmakta olan MySQL bağlantısının türünü içeren bir dizge, hata durumunda false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_get_host_info() örneği

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_parolası');
if (!
$link) {
    die(
'Bağlanamadı: ' mysql_error());
}
printf("MySQL konak bilgisi: %s\n"mysql_get_host_info());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

MySQL konak bilgisi: Localhost via UNIX socket

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top