CascadiaPHP 2024

mysqli::$host_info

mysqli_get_host_info

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::$host_info -- mysqli_get_host_infoReturns a string representing the type of connection used

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Yordamsal kullanım

mysqli_get_host_info(mysqli $mysql): string

Returns a string describing the connection represented by the mysql parameter (including the server host name).

Bağımsız Değişkenler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

Dönen Değerler

A character string representing the server hostname and the connection type.

Örnekler

Örnek 1 $mysqli->host_info example

Nesne yönelimli kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
$mysqli = new mysqli("localhost", "my_user", "my_password", "world");

/* print host information */
printf("Host info: %s\n", $mysqli->host_info);

Yordamsal kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
$link = mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "world");

/* print host information */
printf("Host info: %s\n", mysqli_get_host_info($link));

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Host info: Localhost via UNIX socket

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top