mysqli::$host_info

mysqli_get_host_info

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::$host_info -- mysqli_get_host_infoReturns a string representing the type of connection used

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Yordamsal kullanım

mysqli_get_host_info(mysqli $mysql): string

Returns a string describing the connection represented by the mysql parameter (including the server host name).

Bağımsız Değişkenler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

Dönen Değerler

A character string representing the server hostname and the connection type.

Örnekler

Örnek 1 $mysqli->host_info example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* print host information */
printf("Host info: %s\n"$mysqli->host_info);

/* close connection */
$mysqli->close();
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$link 
mysqli_connect("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* print host information */
printf("Host info: %s\n"mysqli_get_host_info($link));

/* close connection */
mysqli_close($link);
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Host info: Localhost via UNIX socket

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top