PHPCon Poland 2024

mysqli::release_savepoint

mysqli_release_savepoint

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli::release_savepoint -- mysqli_release_savepointRemoves the named savepoint from the set of savepoints of the current transaction

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli::release_savepoint(string $name): bool

Yordamsal kullanım:

mysqli_release_savepoint(mysqli $mysql, string $name): bool

This function is identical to executing $mysqli->query("RELEASE SAVEPOINT `$name`");. This function does not trigger commit or rollback.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

name

The identifier of the savepoint.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top