PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

mysqli::dump_debug_info

mysqli_dump_debug_info

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::dump_debug_info -- mysqli_dump_debug_infoDump debugging information into the log

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli::dump_debug_info(): bool

Yordamsal kullanım

mysqli_dump_debug_info(mysqli $mysql): bool

This function is designed to be executed by an user with the SUPER privilege and is used to dump debugging information into the log for the MySQL Server relating to the connection.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top