PHP 8.1.0 Released!

mysqli::$errno

mysqli_errno

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::$errno -- mysqli_errnoReturns the error code for the most recent function call

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Yordamsal kullanım

mysqli_errno(mysqli $mysql): int

Returns the last error code for the most recent MySQLi function call that can succeed or fail.

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

Dönen Değerler

An error code value for the last call, if it failed. zero means no error occurred.

Örnekler

Örnek 1 $mysqli->errno example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if ($mysqli->connect_errno) {
    
printf("Connect failed: %s\n"$mysqli->connect_error);
    exit();
}

if (!
$mysqli->query("SET a=1")) {
    
printf("Errorcode: %d\n"$mysqli->errno);
}

/* close connection */
$mysqli->close();
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$link 
mysqli_connect("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

if (!
mysqli_query($link"SET a=1")) {
    
printf("Errorcode: %d\n"mysqli_errno($link));
}

/* close connection */
mysqli_close($link);
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Errorcode: 1193

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
13
erwin at transpontine dot com
8 years ago
You can also find the error codes for for example MySQL 5.5 here: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/error-handling.html
To Top