mysqli::reap_async_query

mysqli_reap_async_query

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli::reap_async_query -- mysqli_reap_async_queryGet result from async query

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli::reap_async_query(): mysqli_result|bool

Yordamsal kullanım

mysqli_reap_async_query(mysqli $mysql): mysqli_result|bool

Get result from async query.

Bilginize:

Sadece mysqlnd ile kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

Dönen Değerler

Returns false on failure. For successful queries which produce a result set, such as SELECT, SHOW, DESCRIBE or EXPLAIN, mysqli_reap_async_query() will return a mysqli_result object. For other successful queries, mysqli_reap_async_query() will return true.

Hatalar/İstisnalar

Eğer mysqli hata bildirimi etkinse (MYSQLI_REPORT_ERROR) ve istenen işlem başarısız olursa bir uyarı üretilir. Ek olarak, kip MYSQLI_REPORT_STRICT ise bunun yerine mysqli_sql_exception istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
eric dot caron at gmail dot com
14 years ago
Keep in mind that mysqli::reap_async_query only returns mysqli_result on queries like SELECT. For queries where you may be interested in things like affected_rows or insert_id, you can't work off of the result of mysqli::reap_async_query as the example in mysqli::poll leads you to believe. For INSERT/UPDATE/DELETE queries, the data corresponding to the query can be accessed through the associated key to the first array in the mysqli::poll function.

So instead of
<?php
foreach ($links as $link) {
if (
$result = $link->reap_async_query()) {
print_r($result->fetch_row());
mysqli_free_result($result);
$processed++;
}
}
?>

The data is accessible via:
<?php
foreach ($links as $link) {
if (
$result = $link->reap_async_query()) {
//This works for SELECT
if(is_object($result)){
print_r($result->fetch_row());
mysqli_free_result($result);
}
//This works for INSERT/UPDATE/DELETE
else {
print_r($link);
}
$processed++;
}
}
?>
To Top