mysqli::select_db

mysqli_select_db

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::select_db -- mysqli_select_dbSelects the default database for database queries

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli::select_db(string $database): bool

Yordamsal kullanım

mysqli_select_db(mysqli $mysql, string $database): bool

Selects the default database to be used when performing queries against the database connection.

Bilginize:

This function should only be used to change the default database for the connection. You can select the default database with 4th parameter in mysqli_connect().

Bağımsız Değişkenler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

database

The database name.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Eğer mysqli hata bildirimi etkinse (MYSQLI_REPORT_ERROR) ve istenen işlem başarısız olursa bir uyarı üretilir. Ek olarak, kip MYSQLI_REPORT_STRICT ise bunun yerine mysqli_sql_exception istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 mysqli::select_db() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
$mysqli = new mysqli("localhost", "my_user", "my_password", "test");

/* get the name of the current default database */
$result = $mysqli->query("SELECT DATABASE()");
$row = $result->fetch_row();
printf("Default database is %s.\n", $row[0]);

/* change default database to "world" */
$mysqli->select_db("world");

/* get the name of the current default database */
$result = $mysqli->query("SELECT DATABASE()");
$row = $result->fetch_row();
printf("Default database is %s.\n", $row[0]);

Yordamsal kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
$link = mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "test");

/* get the name of the current default database */
$result = mysqli_query($link, "SELECT DATABASE()");
$row = mysqli_fetch_row($result);
printf("Default database is %s.\n", $row[0]);

/* change default database to "world" */
mysqli_select_db($link, "world");

/* get the name of the current default database */
$result = mysqli_query($link, "SELECT DATABASE()");
$row = mysqli_fetch_row($result);
printf("Default database is %s.\n", $row[0]);

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Default database is test.
Default database is world.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
lori at astoundingteam dot com
10 months ago
Note that the order of arguments for `mysqli_select_db` is opposite what it is for the deprecated `mysql_select_db`.
To Top