PHP 8.0.6 Released!

mysqli::close

mysqli_close

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::close -- mysqli_closeCloses a previously opened database connection

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli::close ( ) : bool

Yordamsal kullanım

mysqli_close ( mysqli $mysql ) : bool

Closes a previously opened database connection.

Kalıcı olmayan açık MySQL bağlantıları ve sonuç kümeleri PHP betiği çalışmasını bitirdiğinde otomatik olarak yok edilir. Bu bakımdan, açık bağlantıların doğrudan kapatılması ve sonuç kümelerinin serbest bırakılması tamamen isteğe bağlıdır. Özkaynaklar beklemeden PHP ve MySQL'e döndürüldüğünden başarım artar. Ek bilgi: freeing resources

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir bağlantı tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

See mysqli_connect().

Notlar

Bilginize:

mysqli_close() will not close persistent connections. For additional details, see the manual page on persistent connections.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
PD
2 years ago
Note with Francis' example, using the function name link() will throw an error at runtime as it is already a function within the language. see: http://php.net/manual/en/function.link.php
up
-19
Francois
2 years ago
Since a lot of manual examples recommend to use a variable to initiate your connection, it is interesting to know that mysqli_close() will unset that variable, causing further connection attempts to fail.
ex:

$link = mysqli_connect($host, $user, $pw);

if ($link) {
    // Database is reachable
    mysqli_close($link);
}

if ($link) {
    // Database unreachable because $link = NULL
}

Easiest solution for me is to initiate connection through a function.
ex:

function link() {
    global $host;
    global $user;
    global $pw;
    global $link;
    $link = mysqli_connect($host, $user, $pw);
}

link();
// Database is reachable
mysqli_close($link)
link();
// Database is reachable
mysqli_close($link)
up
-33
php at dafydd dot com
12 years ago
I've had situations where database connections appeared to persist following php execution. So, now, my __destructor function explicitly contains a $cxn->close(). It hurts nothing, and helps avoid memory leaks.
To Top