PHPCon Poland 2024

mysqli::character_set_name

mysqli_character_set_name

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::character_set_name -- mysqli_character_set_nameReturns the current character set of the database connection

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli::character_set_name(): string

Yordamsal kullanım

mysqli_character_set_name(mysqli $mysql): string

Returns the current character set of the database connection.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

Dönen Değerler

The current character set of the connection

Örnekler

Örnek 1 mysqli::character_set_name() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
$mysqli = new mysqli("localhost", "my_user", "my_password", "world");

/* Set the default character set */
$mysqli->set_charset('utf8mb4');

/* Print current character set */
$charset = $mysqli->character_set_name();
printf("Current character set is %s\n", $charset);

Yordamsal kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
$mysqli = mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "world");

/* Set the default character set */
mysqli_set_charset($mysqli, 'utf8mb4');

/* Print current character set */
$charset = mysqli_character_set_name($mysqli);
printf("Current character set is %s\n", $charset);

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

Current character set is utf8mb4

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top