mysqli::$connect_errno

mysqli_connect_errno

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::$connect_errno -- mysqli_connect_errnoReturns the error code from last connect call

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Yordamsal kullanım

mysqli_connect_errno(): int

Returns the error code from the last connection attempt.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

An error code for the last connection attempt, if it failed. Zero means no error occurred.

Örnekler

Örnek 1 $mysqli->connect_errno example

Nesne yönelimli kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_OFF);
/* @ is used to suppress warnings */
$mysqli = @new mysqli('localhost', 'fake_user', 'wrong_password', 'does_not_exist');
if (
$mysqli->connect_errno) {
/* Use your preferred error logging method here */
error_log('Connection error: ' . $mysqli->connect_errno);
}

Yordamsal kullanım

<?php

mysqli_report
(MYSQLI_REPORT_OFF);
/* @ is used to suppress warnings */
$link = @mysqli_connect('localhost', 'fake_user', 'wrong_password', 'does_not_exist');
if (!
$link) {
/* Use your preferred error logging method here */
error_log('Connection error: ' . mysqli_connect_errno());
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top