PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

mysqli::real_query

mysqli_real_query

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mysqli::real_query -- mysqli_real_queryExecute an SQL query

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public mysqli::real_query(string $query): bool

Yordamsal kullanım

mysqli_real_query(mysqli $mysql, string $query): bool

Executes a single query against the database whose result can then be retrieved or stored using the mysqli_store_result() or mysqli_use_result() functions.

In order to determine if a given query should return a result set or not, see mysqli_field_count().

Değiştirgeler

bağlantı

Sadece yordamsal tarz: mysqli_connect() veya mysqli_init() işlevinden dönen bir mysqli nesnesi.

query

The query string.

Uyarı

Güvenlik Uyarısı: SQL zerki

Sorgu herhangi bir değişken girdi içeriyorsa, bunun yerine değiştirgeli hazırlanmış deyimler kullanılmalıdır. Veya, veriler düzgün biçimde biçimlendirilmeli ve tüm dizgeler mysqli_real_escape_string() işlevi kullanılarak öncelenmelidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top