PDOStatement::getAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement::getAttributeBir deyim özniteliğini döndürür

Açıklama

public PDOStatement::getAttribute(int $isim): mixed

Bir deyim özniteliğinin değerini döndürür. Henüz tek bir sürücüye özel özniteliğin dışında öznitelik yoktur:

  • PDO::ATTR_CURSOR_NAME (Firebird ve ODBC'ye özgüdür): UPDATE ... WHERE CURRENT OF için gösterici ismini içerir.

Sürücüye özgü özniteliklerin başka sürücülerde kullanılmamasına ise özellikle dikkat edilmelidir.

Bağımsız Değişkenler

isim

Sorgulanan özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Özniteliğin değeri.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
machitgarha at outlook dot com
6 years ago
MySQL driver doesn't support PDOStatement::getAttribute(). If you use it, it produces a warning, even if you set error reporting (PDO::ERRMODE) to PDO::ERRMODE_SILENT; except when you set to PDO::ERRMODE_EXCEPTION. Also, the SQLSTATE error code of the PDO statement (not the PDO object itself, i.e. using PDOStatement::errorCode()) will be 'IM001'.

Hope this helps someone!
To Top