PHP 8.1.0 Released!

PDOStatement::fetchColumn

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.9.0)

PDOStatement::fetchColumnSonuç kümesindeki sonraki satırdan tek bir sütun döndürür

Açıklama

public PDOStatement::fetchColumn(int $sütun = 0): mixed

Sonuç kümesindeki sonraki satırdan tek bir sütun döndürür; artık satır kalmamışsa false döner.

Bilginize:

PDOStatement::fetchColumn() mantıksal sütunların alımında kullanılmamalıdır, çünkü sütundaki bir false değerini alınacak satır kalmadığında dönen false değerinden ayırmak imkansızdır. Böyle bir durumda PDOStatement::fetch() kullanılmalıdır.

Değiştirgeler

sütunnum

Sütunun numarası. İlk sütunun indisi 0'dır. Değiştirgede hiçbir değer belirtilmemişse ilk sütunun değeri döner.

Dönen Değerler

Sonuç kümesinde sonraki satırdan tek bir sütunun değerini bir dizge olarak döndürür. Satırlar tükenince false döner.

Uyarı

Veriyi almak için PDOStatement::fetchColumn() yöntemini kullanırsanız aynı satırdan artık başka bir sütun döndüremezsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - Sonraki satırın ilk sütununu döndürmek

<?php
$sth 
$dbh->prepare("SELECT isim, renk FROM meyveler");
$sth->execute();

print(
"Sonuç kümesindeki sonraki satırın ilk sütunu:\n");
$result $sth->fetchColumn();
print(
"name = $result\n");

print(
"Sonuç kümesindeki sonraki satırın ikinci sütunu:\n");
$result $sth->fetchColumn(1);
print(
"colour = $result\n");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Sonuç kümesindeki sonraki satırın ilk sütunu:
isim = limon
Sonuç kümesindeki sonraki satırın ikinci sütunu:
renk = kırmızı

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
53
PhoneixSegovia at GOOGLE_MAIL_SERVER dot com
11 years ago
fetchColumn return boolean false when a row not is found or don't had more rows.
up
12
seanferd at assmasterdonkeyranch dot com
14 years ago
This is an excellent method for returning a column count. For example:

<?php
$db
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=pictures','user','password');
$pics = $db->query('SELECT COUNT(id) FROM pics');
$this->totalpics = $pics->fetchColumn();
$db = null;
?>
In my case $pics->fetchColumn() returns 641 because that is how many pictures I have in my db.
To Top