PHP 8.1.28 Released!

PDOStatement::columnCount

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement::columnCountSonuç kümesindeki sütun sayısını döndürür

Açıklama

public PDOStatement::columnCount(): int

PDOStatement nesnesi ile temsil edilen sonuç kümesindeki sütun sayısını döndürür.

Eğer PDOStatement nesnesi PDO::query() yönteminden dönmüşse sütun sayısı hemen alınabilir.

Eğer PDOStatement nesnesi PDO::prepare() yönteminden dönmüşse sütun sayısı ancak PDOStatement::execute() çağrısından sonra alınabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Sonuç kümesi boş olsa bile, sütun sayısı bir tamsayı olarak döner. Bir sonuç kümesi yoksa işlev 0 döndürür.

Hatalar/İstisnalar

PDO::ATTR_ERRMODE özniteliğine PDO::ERRMODE_WARNING atanırsa E_WARNING düzeyinde bir hata çıktılanır.

PDO::ATTR_ERRMODE özniteliğine PDO::ERRMODE_EXCEPTION atanırsa PDOException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Sütunları saymak

Bu örnekte PDOStatement::columnCount() yönteminin bir sonuç kümesi varken ve yokken kullanımı gösterilmiştir.

<?php
$dbh
= new PDO('odbc:sample', 'db2inst1', 'ibmdb2');

$sth = $dbh->prepare("SELECT name, colour FROM fruit");

/* Olmayan sonuç kümesindeki sütunları sayalım */
$colcount = $sth->columnCount();
print
"execute() öncesi, sonuç kümesinde $colcount sütun var.\n";

$sth->execute();

/* Sonuç kümesindeki sütunları sayalım */
$colcount = $sth->columnCount();
print
"execute() sonrası, sonuç kümesinde $colcount sütun var.\n";

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

execute() öncesi, sonuç kümesinde 0 sütun var.
execute() sonrası, sonuç kümesinde 2 sütun var.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-18
756567406 at qq dot com
7 years ago
When you use query method, You'll get count right away

<?php
$dbh
= new PDO('odbc:sample', 'db2inst1', 'ibmdb2');

$sth = $dbh->query("SELECT name, colour FROM fruit");
$count = $sth->columnCount();

echo
'query count is '.$count;

?>
To Top