mysql_list_dbs

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_dbsBir MySQL sunucusundaki kullanılabilir veritabanlarını listeler

Açıklama

mysql_list_dbs ( resource $bağlantı_belirteci = ? ) : resource

MySQL sunucusundaki kullanılabilir veritabanlarını içeren bir sonuç göstericisi döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda false döndürür. Bu sonuç göstericisinin veya mysql_fetch_array() gibi sonuç tabloları üreten bir işlevden elde edilen işlevselliğin tersini elde etmek için mysql_tablename() işlevini kullanın.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_dbs() örneği

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_parolası');
$db_list mysql_list_dbs($link);

while (
$row mysql_fetch_object($db_list)) {
     echo 
$row->Database "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

database1
database2
database3

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma ad kullanılabilir: mysql_listdbs()

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
jeff at forerunnertv dot com
10 months ago
There is no direct equivalent of mysql_list_dbs() as a mysqli_list_dbs() command, but you can query "show databases" instead.

So this:

$db_list = mysql_list_dbs($connect);  //mysql

Is equivalent to this:

$db_list = mysqli_query($connect, "SHOW DATABASES"); //mysqli
up
-1
busilezas at gmail dot com
6 years ago
The example is wrong in Spanish version.

ERROR:  mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in XXX on line 5
while ($fila = mysql_fetch_assoc($res)) {

OK.
while ($fila = mysql_fetch_assoc($resultado)) {
up
-1
matjung at hotmail dot com
11 years ago
The result pointer contains only the databases for which the mysql_user has the select priviledge granted.
up
-4
theriault
8 years ago
Another alternative to this function is:

SQL Query: SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
To Top