mysql_list_dbs

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_dbsBir MySQL sunucusundaki kullanılabilir veritabanlarını listeler

Uyarı

PHP 5.4.0 itibariyle bu işlevin kullanımı önerilmemekte olup bu işlev ve özgün MySQL eklentisinin tamamı PHP 7.0.0 itibariyle kaldırılmıştır. Yerine, etkin olarak geliştirilmekte olan MySQLi veya PDO_MySQL extensions kullanılabilir. Ek bilgi: MySQL: Bir API Seçimi Bu işlev yerine kullanılabilecekler:

  • SQL Sorgusu: SHOW DATABASES

Açıklama

mysql_list_dbs(resource $bağlantı_belirteci = null): resource

MySQL sunucusundaki kullanılabilir veritabanlarını içeren bir sonuç göstericisi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda false döndürür. Bu sonuç göstericisinin veya mysql_fetch_array() gibi sonuç tabloları üreten bir işlevden elde edilen işlevselliğin tersini elde etmek için mysql_tablename() işlevini kullanın.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_dbs() kullanmama örneği

<?php
// mysql_list_dbs() olmaksızın kullanım
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
$res = mysql_query("SHOW DATABASES");

while (
$row = mysql_fetch_assoc($res)) {
echo
$row['Database'] . "\n";
}

// PHP 5.4.0 itibariyle önerilmiyor
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_parolası');
$db_list = mysql_list_dbs($link);

while (
$row = mysql_fetch_object($db_list)) {
echo
$row->Database . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

database1
database2
database3

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma ad kullanılabilir: mysql_listdbs()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
1
jeff at forerunnertv dot com
3 years ago
There is no direct equivalent of mysql_list_dbs() as a mysqli_list_dbs() command, but you can query "show databases" instead.

So this:

$db_list = mysql_list_dbs($connect); //mysql

Is equivalent to this:

$db_list = mysqli_query($connect, "SHOW DATABASES"); //mysqli
up
-2
busilezas at gmail dot com
9 years ago
The example is wrong in Spanish version.

ERROR: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in XXX on line 5
while ($fila = mysql_fetch_assoc($res)) {

OK.
while ($fila = mysql_fetch_assoc($resultado)) {
up
-2
matjung at hotmail dot com
14 years ago
The result pointer contains only the databases for which the mysql_user has the select priviledge granted.
up
-10
theriault
11 years ago
Another alternative to this function is:

SQL Query: SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
To Top