mysql_field_seek

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_seekSonuç göstericisini belirtilen alan konumuna ayarla

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_field_seek(resource $sonuç, int $alan_konumu): bool

Belirtilen göreli alan konumuna gider. Eğer mysql_fetch_field() işlevinin sonraki çağrısı göreli bir alan konumu içermiyorsa, mysql_field_seek() işlevinde belirtilen göreli alan konumu döndürülür.

Bağımsız Değişkenler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

alan_konumu

Alanın sayısal konumu. 0'dan başlar. Eğer bir alan konumu yoksa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
1
adrien dot gibrat at gmail dot com
15 years ago
Not dumb at all!!

It means that "mysql_field_seek" and "mysql_data_seek" are moving the same cursor... through the rows and columns of the result resource.

Also means that the cursor goes to a new row when it reach a final field(aka column), by exemple while looping with "mysql_fetch_field".

Calling "mysql_fetch_object", "mysql_fetch_array", "mysql_fetch_assoc"
and "mysql_fetch_row" seems to place the cursor at the end of the line.

So calling "mysql_fetch_field" without a field index, just after that, will return false.
up
-1
chris at igwsolutions dot com
15 years ago
I spent a good deal of time trying to get the example to work, but the example does not work.
To do what the exaple is trying to do, you would need to use mysql_data_seek

assume we have table named testing which contains
id name
1 Hassan
2 Jack
3 Rose
---------------

Here is an expample that will do the above example.

Since I am more comfortable in a OOP setting, I used mysql_fetch_object

<?php
require("myConnenctionFile.php");

$sql="SELECT * from testing";
$result=mysql_query($sql);

$row = mysql_fetch_object($result);
echo
$row->id . ' ' . $row->name; // Output is (1 Hassan)
mysql_data_seek($result,2);
$row = mysql_fetch_object($result);
echo
$row->id . ' ' . $row->name; // Output is (3 Rose)
echo "<BR><BR>";
?>
up
-1
poulpillusion at free dot fr
17 years ago
A dumb comment... but it may save people some time :
mysql_field_seek != mysql_data_seek

In order to fetch again the results of a resource result from the beginning, you will use mysql_data_seek(id, 0)
up
-3
Hassan Kazem
16 years ago
an example of this function
assume we have table1 which contains
ID Name
1 Hassan
2 Jack
3 Rose
---------------
<?php
mysql_connect
("sql.server.com", "username", "password") or die(mysql_error());
mysql_select_db("database") or die(mysql_error());
$sql="SELECT * from table1";
$result=mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($result);
echo
$row['ID'] . ' ' . $row['Name']; // Output is (1 Hassan)
mysql_field_seek($result,2);
echo
$row['ID'] . ' ' . $row['Name']; // Output is (3 Rose)
?>
---------------
// You can see that the seek command forwarded the pointer one step and skipped row number 2
To Top