LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

mysql_info

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_infoEn son sorgu hakkında bilgi al

Açıklama

mysql_info ([ resource $bağlantı_belirteci ] ) : string

Son sorgu hakkında ayrıntılı bilgi döndürür.

Değiştirgeler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda ifade ile ilgili bilgi, hata durumunda FALSE döndürür. Hangi deyimlerin ne değer döndürdüğünü görmek için aşağıdaki örneğe bakın. Burada listelenmemiş deyimler FALSE döndürecektir.

Örnekler

Örnek 1 - İlgili MySQL Deyimleri

Dizge döndüren deyimler. Sayılar sadece betimleme amaçlıdır; yani, değerleri sorguya göre olacaktır.

INSERT INTO ... SELECT ...
String format: Records: 23 Duplicates: 0 Warnings: 0
INSERT INTO ... VALUES (...),(...),(...)...
String format: Records: 37 Duplicates: 0 Warnings: 0
LOAD DATA INFILE ...
String format: Records: 42 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
ALTER TABLE
String format: Records: 60 Duplicates: 0 Warnings: 0
UPDATE
String format: Rows matched: 65 Changed: 65 Warnings: 0

Notlar

Bilginize:

mysql_info() işlevi, INSERT ... VALUES deyimi için sadece ve sadece deyimde birden fazla değer listesi belirtildiği takdirde FALSE dışında bir değer döndürecektir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top