mysql_field_len

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_lenBelirtilen alanın uzunluğunu döndürür

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_field_len(resource $result, int $alan_konumu): int|false

mysql_field_len() işlevi, belirtilen alanın uzunluğunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

alan_konumu

Alanın sayısal konumu. 0'dan başlar. Eğer bir alan konumu yoksa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda indisi belirtilen alanın uzunluğu, hata durumunda false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_field_len() örneği

<?php
$result
= mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
echo
'Sorgu çalıştırılamadı: ' . mysql_error();
exit;
}

// id alanının veritabanı yapısında belirtilen uzunluğu
$uzunluk = mysql_field_len($result, 0);
echo
$uzunluk;
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma ad kullanılabilir: mysql_fieldlen()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
rvwoens at gmail dot com
12 years ago
Note that for some reason the length of fields is 3 times the actual value if you are using UTF8 encoding.. So a varchar(10) field returns 30 here. This renders this function almost useless.
up
-9
adam_nospam_hunger at yahoo dot com
20 years ago
For a mysql type DECIMAL(8,4), the length is returned as 10 (M+2 as per documentation).
To Top