mysql_create_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_create_dbBir MySQL veritabanı oluşturur

Uyarı

PHP 4.3.0 itibariyle bu işlevin kullanımı önerilmemekte olup bu işlev ve özgün MySQL eklentisinin tamamı PHP 7.0.0 itibariyle kaldırılmıştır. Yerine, etkin olarak geliştirilmekte olan MySQLi veya PDO_MySQL extensions kullanılabilir. Ek bilgi: MySQL: Bir API Seçimi Bu işlev yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_create_db(string $veritabanı_adı, resource $bağlantı_belirteci = null): bool

mysql_create_db() verilen bağlantı belirteci ile ilişkili sunucuda yeni bir veritabanı oluşturmaya çalışır.

Bağımsız Değişkenler

veritabanı_adı

Oluşturulacak veritabanının adı.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_create_db() yerine kullanılacak kod örneği

mysql_create_db() işlevinin kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine CREATE DATABASE deyimini çalıştırmak için mysql_query() kullanmak tercih edilebilir.

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!
$link) {
die(
'Bağlanamadı: ' . mysql_error());
}

$sql = 'CREATE DATABASE benim_vt';
if (
mysql_query($sql, $link)) {
echo
"benim_vt veritabanı başarıyla oluşturuldu\n";
} else {
echo
'veritabanı oluşturulurken hata: ' . mysql_error() . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

benim_vt veritabanı başarıyla oluşturuldu

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma ad kullanılabilir: mysql_createdb()

Bilginize:

Eğer MySQL eklentisi MySQL 4.x istemci kütüphanesini kullanacak şekilde derlendiyse bu işlev kullanılamaz.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top