PHPCon Poland 2024

mysql_client_encoding

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_client_encodingKarakter kümesinin adını döndürür

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_client_encoding(resource $bağlantı_belirteci = null): string

MySQL'den character_set değişkenini alır.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Geçerli bağlantı için öntanımlı karakter kümesini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_client_encoding() örneği

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
$charset = mysql_client_encoding($link);

echo
"Geçerli karakter kümesi: $charset\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Geçerli karakter kümesi: latin5

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top