PHPCon Poland 2024

mysql_db_query

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_queryVeritabanını seçer ve bir sorgu çalıştırır

Uyarı

PHP 5.3.0 itibariyle bu işlevin kullanımı önerilmemekte olup bu işlev ve özgün MySQL eklentisinin tamamı PHP 7.0.0 itibariyle kaldırılmıştır. Yerine, etkin olarak geliştirilmekte olan MySQLi veya PDO_MySQL extensions kullanılabilir. Ek bilgi: MySQL: Bir API Seçimi Bu işlev yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_db_query(string $veritabanı, string $sorgu, resource $bağlantı_belirteci = null): resource|bool

mysql_db_query() bir veritabanı seçip üzerinde bir sorgu çalıştırır.

Bağımsız Değişkenler

veritabanı

Seçilecek veritabanının adı.

sorgu

MySQL sorgusu.

Sorgunun içindeki verinin gerektiği gibi öncelenmesi gerekir.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda sorgu sonucuna olumlu bir MySQL sonuç göstericisi, hata durumunda false döndürür. Bu işlev INSERT/UPDATE/DELETE sorgularında da başarı/hata durumunu bildirmek için true/false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_db_query() yerine kullanılabilecek kod örneği

<?php

if (!$link = mysql_connect('mysql_host', 'mysql_user', 'mysql_password')) {
echo
'mysql\'e bağlanamadı';
exit;
}

if (!
mysql_select_db('mysql_dbname', $link)) {
echo
'Veritabanını seçemedi';
exit;
}

$sql = 'SELECT foo FROM bar WHERE id = 42';
$result = mysql_query($sql, $link);

if (!
$result) {
echo
"Veritabanı hatası, veritabanını sorgulayamıyor\n";
echo
'MySQL Hatası: ' . mysql_error();
exit;
}

while (
$row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo
$row['foo'];
}

mysql_free_result($result);

?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlevin daha önce bağlandığınız veritabanına kendiliğinden geri DÖNMEDİĞİNE dikkat ediniz. Başka bir deyişle, bu işlevi başka bir veritabanında geçici olarak bir sql sorgusu çalıştırmak için kullanamazsınız, önceki veritabanına kendiniz dönmeniz gerekir. Kullanıcıların sorgularında veritabanı.tablo sözdizimini veya bu işlev yerine mysql_select_db() işlevini kullanmaları şiddetle tavsiye edilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top