PHP 8.1.28 Released!

mysql_thread_id

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_thread_idGeçerli evre numarasını döndür

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Açıklama

mysql_thread_id(resource $bağlantı_belirteci = null): int|false

Geçerli evre numarasını alır. Eğer bağlantı kaybolursa ve mysql_ping() ile yeniden bağlanılırsa evre numarası da değişecektir. Bu nedenle, evre numarasını sadece gerektiğinde alın.

Bağımsız Değişkenler

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda evre numarası, hata durumunda false.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_thread_id() örneği

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
$thread_id = mysql_thread_id($link);
if (
$thread_id){
printf("geçerli evre numarası %d\n", $thread_id);
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

geçerli evre numarası 73

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top