PHPCon Poland 2024

mysql_list_fields

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_fieldsMySQL tablosunun alanlarını listeler

Uyarı

PHP 5.4.0 itibariyle bu işlevin kullanımı önerilmemekte olup bu işlev ve özgün MySQL eklentisinin tamamı PHP 7.0.0 itibariyle kaldırılmıştır. Yerine, etkin olarak geliştirilmekte olan MySQLi veya PDO_MySQL extensions kullanılabilir. Ek bilgi: MySQL: Bir API Seçimi Bu işlev yerine kullanılabilecekler:

 • SQL Sorgusu: SHOW COLUMNS FROM tablo_adı

Açıklama

mysql_list_fields(string $veritabanı_adı, string $tablo_adı, resource $bağlantı_belirteci = null): resource

Verilen tablo hakkındaki bilgileri alır.

Bu işlevin kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine, SHOW COLUMNS FROM table [LIKE 'ad'] şeklinde bir ifade çalıştırmak için mysql_query() işlevini kullanmak tercih edilebilir.

Bağımsız Değişkenler

veritabanı_adı

Sorgulanan veritabanının adı.

tablo_adı

Sorgulanan tablonun adı.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() bağımsız değişkensiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resource türünde bir sonuç göstericisi, hata durumunda false döndürür.

Döndürülen sonuç mysql_field_flags(), mysql_field_len(), mysql_field_name() ve mysql_field_type() ile kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_list_fields() yerine kullanılabilecek kod örneği

<?php
$sonuç
= mysql_query("SHOW COLUMNS FROM birtablo");
if (!
$sonuç) {
echo
'Sorguyu çalıştıramadı: ' . mysql_error();
exit;
}
if (
mysql_num_rows($sonuç) > 0) {
while (
$satır = mysql_fetch_assoc($sonuç)) {
print_r($satır);
}
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [Field] => id
  [Type] => int(7)
  [Null] =>
  [Key] => PRI
  [Default] =>
  [Extra] => auto_increment
)
Array
(
  [Field] => email
  [Type] => varchar(100)
  [Null] =>
  [Key] =>
  [Default] =>
  [Extra] =>
)

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma ad kullanılabilir: mysql_listfields()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
7
mbevan at marginsoftware dot com
20 years ago
If you're willing to use a lot of functions to get a little information about fields in a table, this function is for you. If you just want to get all the information you can find, you can use this:

<?php

// Taken from: http://ca.php.net/manual/en/function.mysql-field-flags.php
// Original by: amir at scrounch dot com
// Returns the name of the fields in the primary key for a table.
// Also keeps the fields in KEY order. Handy.
function getPrimaryKeyOf($table) {
$keys = Array();

$query = sprintf("SHOW KEYS FROM `%s`", $table);
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());

while (
$row = mysql_fetch_assoc($result)) {
if (
$row['Key_name'] == 'PRIMARY' )
$keys[$row['Seq_in_index'] - 1] = $row['Column_name'];
}

return
$keys;
}

// Returns a bunch of information about a table...
// The name of the auto-increment field, if any, fields in the
// primary key (using the function above), and all information
// about all fields.
function getTableInformationOf($table) {
$information = array(
"auto" => "",
"primary" => array(),
"fields" => array()
);

$information['primary'] = $this->getPrimaryKeyOf($table);

$result = mysql_query("DESC `$table`");
while (
$field = mysql_fetch_assoc($result) ) {
$information['fields'][] = $field;
if (
$field['Extra'] == "auto_increment" )
$information['auto'] = $field['Field'];
}

return
$information;
}

?>
up
2
rhyous at yahoo dot com
19 years ago
To make an array containing the names of a column from a table, you use the following simple script: (Note: using table1 with three columns)

<?php
$qColumnNames
= mysql_query("SHOW COLUMNS FROM table1",$db) or die("mysql error");
$numColumns = mysql_num_rows($qColumnNames);
$x = 0;
while (
$x < $numColumns)
{
$colname = mysql_fetch_row($qColumnNames);
$col[$colname[0]] = $colname[0];
$x++;
}

print_r($col);

/* it will have the following output
Array (
[firstcolumn] => firstcolumn
[secondcolumn] => secondcolumn
[thirdcolumn] => thirdcolumn
)
*/
?>

Or you can number the columns from zero. This help when using it in conjunction with mysql_fetch_row to get an array. You don't have to remember which number of the array a certain column is.

<?php
$qColumnNames
= mysql_query("SHOW COLUMNS FROM table1",$db) or die("mysql error");
$numColumns = mysql_num_rows($qColumnNames);
$x = 0;
while (
$x < $numColumns)
{
$colname = mysql_fetch_row($qColumnNames);
$col[$colname[0]] = $x;
$x++;
}

print_r($col);

/* it will have the following output
Array (
[firstcolumn] => 0
[secondcolumn] => 1
[thirdcolumn] => 2
)
*/
?>

To use it in conjuction with mysql_fetch_row:

<?php
$row
= mysql_fetch_row("SELECT * from table1",$db) or die("mysql error");
?>

You can now call $row[col[firstcolumn]]. This becomes useful when you have a lot of columns.
up
-3
phpflow at gmail dot com
11 years ago
Below script is used to get all coloumn indormation of an table.When we are working custome ORM then we need to match the coloumn name with array keys.

<?php
function getColoumn($table) {
$result = mysql_query("SHOW COLUMNS FROM ". $table);
if (!
$result) {
echo
'Could not run query: ' . mysql_error();
}
$fieldnames=array();
if (
mysql_num_rows($result) > 0) {
while (
$row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$fieldnames[] = $row['Field'];
}
}

return
$fieldnames;
}
?>
up
-6
dom at brainwaveuk dot com
21 years ago
mysql_list_fields() retrieves information about the given table name but you can use something like mysql_fetch_field to retrieve the field names from a result source.
up
-8
perwool at seznam dot cz
16 years ago
Every my html table output begins with heading row containing the field names. For that purpose I accepted the short combination of MySQL function, giving me a result similar to the mysql_fetch_array() for the row of values. The following example shows the basic idea. It should be adapted for the specific use:

<?php
//...
$field_names = array_keys( mysql_fetch_array( mysql_query( $query, $link), MYSQL_ASSOC));
//...
?>

The advantage of this is, that it gives the names of the result, neither the field names of the whole table.
Please read the discussion about duplicate field names in SQL result carefully. The use, as shown in the example above, increments the pointer, hence some regular function, which does not, could be more useful :-)

Jan
up
-13
steve at tequilasolutions dot com
17 years ago
Note, using mysql_list_fields will change the currently selected database so subsequent mysql_query operations will be on the database in param 1 not the one selected with mysql_select_db
up
-29
user1337 at 1337example dot com
6 years ago
asgasgashashashasashsah
dshds
hd
s
sd
j
sj
df
j
fg
j
dfhfj
gf
jr
h
yure

gfj
3w
yfg
jr
ej
dtey

y
j
uresy
hf
y
re
256
4

rhy
udf
j
d

HUI
To Top